Start

Zapraszamy na konsultacje fizjoterapeutyczne z dr n. med. Jakubem Stolarskim

 

 

Szanowni Państwo, 

Z uwagi na fakt wciąż trwającego  zagrożenia epidemiologicznego konieczne jest zastosowanie procedur zapobiegających zakażeniom. W zaistniałej sytuacji przyjmowanie pacjentów odbywa się w ścisłym poszanowaniu aktualnie obowiązujących, zaostrzonych norm sanitarnych. Przedstawiamy zasady wejścia na oddział.

Procedury zapobiegania zakażeniom

w związku z występowaniem w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 1. Prosimy o ścisłe przestrzeganie dnia i godziny wizyty – przychodzimy punktualnie na wskazaną godzinę, nie wcześniej.
 2. Na teren placówki wchodzimy drzwiami głównymi.
 3. Prosimy o przyjście obowiązkowo z zasłoniętymi ustami i nosem.
 4. Każdy pacjent zobowiązany jest wypełnić ankietę epidemiologiczną potwierdzającą stan zdrowia oraz brak zagrożenia.
 5. Pacjent po wejściu poproszony będzie o dokładne umycie rąk.
 6. Osoba udająca się na zabiegi, po przebraniu się zdezynfekuje lub ponownie umyje ręce.
 7. Wyłącznie jedna osoba, rodzic lub opiekun, może towarzyszyć dzieciom oraz pacjentom o znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej. Pozostali pacjenci przychodzą do przychodni samodzielnie. Opiekuna obowiązują takie same procedury sanitarne jak pacjenta.

Dziękujemy za wyrozumiałość i dostosowanie się.

 

Głównym obszarem naszego zainteresowania jest kompleksowa rehabilitacja w celu przywrócenia pacjentom – w możliwie największym stopniu – utraconych wskutek choroby lub wypadku funkcji. Postępowanie terapeutyczne obejmuje: specjalistyczną opiekę lekarza rehabilitacji, ortopedii lub neurologii – stosownie do potrzeb, z ustaleniem programu usprawniania i postępowania fizjoterapeutycznego w porozumieniu ze specjalistą rehabilitacji ruchowej lub mgr fizjoterapii oraz psychologiem i logopedą.

Indywidualny program terapeutyczny pacjenta uwzględnia: postępowanie kinezyterapeutyczne dostosowane do jego aktualnych potrzeb i możliwości, w tym:

 • terapia z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń poprawiająca efektywność procesu leczenia
 • kompleksowo i indywidualnie prowadzona terapia
 • obiektywna ocena efektywności prowadzonej terapii
 • terapia z wykorzystaniem:
 • Lokomat Pro – system do reedukacji chodu
 • Erigo Pro – dynamiczny stół pionizacyjny z funkcją kroczenia
 • Armeo Spring – system do rehabilitacji kończyny górnej
 • Bieżnia do treningu z biofeedbackiem oraz diagnostyk Run Time 120
 • System odciążenia dynamicznego Eleveo 

 

Ponadto posiadamy sprzęt do :

 • magnetoterapii
 • elektroterapii
 • krioterapii
 • UD
 • laser
 • lampa sollux
 • zestaw do ingerencji sensomotorycznej
 • system do ćwiczeń w podwieszeniu (REDCORD)
 • stół do rehabilitacji
 • stół do terapii Bobath
 • drabinka gimnastyczna
 • maty do ćwiczeń

Lokomat Pro to unikalne urządzenie do reedukacji chodu, umożliwiające trening na bieżni z uwzględnieniem prawidłowego wzorca chodu i dynamicznego odciążenia.

Wiele małych kroków może skutkować olbrzymim postępem. Koncepcja oparta na realizacji zadań funkcjonalnych wynikających z neuroplastyczności mózgu każdego człowieka zakłada, że aktywność ruchowa organizmu może być trenowana oraz ulepszana poprzez wielokrotne powtarzanie tego typu ćwiczeń u pacjentów neurologicznych.

System Lokomat Pro stosuje się w przypadku:

 • udarów
 • stwardnienia rozsianego,
 • porażenia mózgowego
 • choroby Parkinsona
 • urazów rdzenia kręgowego
 • urazów mózgu
 • endoprotez (np. stawu biodrowego)
 • chorób zwyrodnieniowych stawów kończyn dolnych
 • rdzeniowego zaniku mięśni
 • osłabienia mięśni na skutek długotrwałego unieruchomienia
 • hemiplegii
 • paraplegii

Stół terapeutyczny Erigo pozwala na pionizację pacjenta i stymulację poprzez system elektronicznych siłowników, fizjologiczny ruch kroczenia inaczej zwany steppingiem. System, który stymuluje odruchy fizjologicznego kroczenia umożliwiają wczesną mobilizację i skuteczną terapię dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i krążeniowymi z równoczesną pionizacją.


System niezależnego sterowania mechanizmem pionizacji i kroczenia umożliwia dokładną regulację m.in. parametrów ustawienia stołu takich jak kąt nachylenia, prędkość zmiany kąta nachylenia. Pozwala także na dostosowanie parametrów związanych ze stymulacją ruchu kroczenia tj. wzorca ruchu kroczenia, amplitudy i szybkości ruchu kroczenia.

Terapeuta może także regulować kąt wyprostu w stawie biodrowym podczas pionizacji i ruchu kroczenia.


Zalety terapii za pomocą stołu do pionizacji Erigo:

 • dynamiczną pionizację i usprawnianie ruchowe kończyn może zostać zastosowane wcześnie u pacjentów z chorobami neurologicznymi,
 • w porównaniu do klasycznej pionizacji pacjenci wykazują lepszą stabilizację krążeniową,
 • w trakcie pionizacji ulega obniżeniu podwyższone napięcie mięśniowe,
 • pacjenci unieruchomieni w łóżku mogą być mobilizowani i stymulowani,
 • konstrukcja stołu odciąża pracę terapeuty,
 • istnieje możliwość połączenia obciążania kończyn dolnych pacjenta z dynamiczną pionizacją.

Armeo Spring jest kolejnym nowoczesnym urządzeniem do neurorehabilitacji kończyn górnych z rodziny Armeo. Rehabilitacja opiera się na pracy z ortezą (egzoszkieletem), której system sprężyn podpiera rehabilitowaną kończynę i wspomaga trening. Orteza przeznaczona jest dla pacjentów z ograniczoną lub utraconą funkcjonalnością ramienia. Dysfunkcje spowodowane urazami centralnego lub obwodowego układu nerwowego są leczone przez trening uwzględniający ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową, zakres ruchomości kończyny i motorykę.

Podstawowe zalety:

 • wykrywanie położenia i ruchu ramienia,
 • zrobotyzowany egzoszkielet pozwalający na pracę w przestrzeni 3D,
 • biofeedback z ćwiczeniami, które uwzględniają codzienną aktywność,
 • profesjonalne narzędzia do oceny postępu terapii i porządkujące dokumenty dotyczące rehabilitacji pacjenta.

Oprogramowanie:

 • umożliwia tworzenie baz danych pacjentów,
 • indywidualizacja parametrów terapii dla każdego pacjenta,
 • modyfikowalne poziomy trudności ćwiczeń,
 • gry i zadania motywujące pacjenta,
 • regulowana przestrzeń robocza,
 • narzędzia do oceny terapii,
 • przejrzyste raportowanie.

Bieżnia RunTime 120 – baropodometryczna (pedobarograficzna)

RunTime 120 to kompleksowe urządzenie służące do obiektywnej analizy i treningu chodu, biegu oraz postawy z informacją zwrotną dla pacjenta (biofeedback).

 

Bieżnia ze zintegrowaną matrycą czujników, dzięki oryginalnemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu specjalny algorytm precyzyjnie oblicza parametry chodu na bieżni i daje możliwość oceny jego poszczególnych faz.

Dostępne badania:

– analiza chodu
– analiza biegu
– dynamiczna ocena rozkłądu nacisku stóp
– badanie statyczne rozkładu nacisku
– badania równowagi
– analiza postawy ciała (opcjonalnie)

Oprogramowanie

Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu.

 

Eleveo – system dynamicznego odciążenia pacjenta

Chód i balans

Eleveo to jezdny podnośnik pacjenta wyposażony w funkcję dynamicznego odciążenia. Ułatwia transport i samodzielne przemieszczanie się pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i zaburzeniami chodu. System umożliwia prowadzenie funkcjonalnej terapii chodu na stałym podłożu bądź na bieżni, zależnie od wymagań terapeutycznych i możliwości pacjenta.

Przed skorzystaniem z usług Centrum Neurorehabilitacji NeuroRehab w Hrubieszowie każdy Pacjent zobowiązany jest podpisać niniejszy regulamin po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią. Uprzejmie prosimy o jego przestrzeganie.

 

 

Przewiń do góry