Rehabilitacja

Profil pacjentów neurologicznych:

 • po udarach,
 • po urazach czaszkowo-mózgowych,
 • po operacjach neurochirurgicznych,
 • ze złamaniami kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
 • z zapaleniem wielokorzeniowo-nerwowym,
 • z dystrofiami, atrofiami, miopatiami,
 • cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM),
 • z chorobą Parkinsona,
 • z polineuropatią,
 • z innymi schorzeniami w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Skuteczność zastosowanej terapii oraz całkowity czas trwania procesu rehabilitacji są zależne od indywidualnych predyspozycji.

Specyfika rehabilitacji neurologicznej

Rehabilitacja pacjentów neurologicznych prowadzona jest przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Pobyt w naszym Centrum  obejmuje:

 • rehabilitację z fizjoterapeutą indywidualnie pracującym z Pacjentem w tym pięć podstawowych zabiegów dziennie,
 • opiekę psychologa, logopedy,
 • opiekę prowadzoną przez lekarza rehabilitacji
 • zakwaterowanie w pokojach dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi,
 • wyżywienie zgodne ze wskazaniami dietetycznymi,

Ponadto, jeśli stan psychofizyczny Pacjenta pozwala, ma on możliwość uczestniczenia w grupowych formach terapii – rehabilitacji oraz terapii zajęciowej, a także korzystania z muzykoterapii.

W ośrodku oferujemy rehabilitację neurologiczną opartą o nowoczesne metody terapeutyczne i fizjoterapeutyczne. Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników. Nasi fizjoterapeuci współpracują z lekarzem specjalistą rehabilitacji, psychologiem oraz logopedą.

Plan terapii dla każdego Pacjenta ustalany jest indywidualnie po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie.

Rehabilitacja po udarze mózgu

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów i nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny, dla każdego z naszych Pacjentów opracowujemy indywidualny plan rehabilitacji neurologicznej. Obejmuje on:

 • ĆWICZENIA (równoważne w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej; koordynację kończyn górnych i tułowia podczas chodu; poprawiające siłę mięśniową: czynne, czynne z oporem, czynne w odciążeniu z oporem);

 • REEDUKACJĘ CHODU (przenoszenie ciężaru ciała we wszystkich fazach chodu);

 • POPRAWĘ MOTORYKI TWARZY, JĘZYKA I UST (praca z mięśniami twarzy i języka);

 • POPRAWĘ KONTROLI GŁOWY I TUŁOWIA (stymulacja eksteroceptywna, wizualna, dotykowa, werbalna);

 • UTRZYMANIE BALANSU MIĘŚNIOWEGO (obniżenie napięcia mięśni spastycznych, aktywizacja mięśni wiotkich);

 • ZASTOSOWANIE BODŹCÓW PROPRIOCEPTYWNYCH (stretching, czyli rozciąganie, stymulacja stawów);

 • TERAPIĘ FIZYKALNĄ: elektroterapia, magnetoterapia (mającą na celu zmniejszenie bądź zwiększenie napięcia mięśniowego).

W rehabilitacji po udarze wykorzystywane są także parapodia statyczne i dynamiczne oraz stół pionizacyjny z funkcją kroczenia, dzięki któremu system, który stymuluje odruchy fizjologicznego kroczenia umożliwia wczesną mobilizację i skuteczną terapię dla pacjentów unieruchomionych lub leżących .

Czas trwania i skuteczność terapii uzależnione są od indywidualnych predyspozycji Pacjenta.

Rehabilitacja po uszkodzeniu rdzenia kręgowego lub obwodowego układu nerwowego

Sięgamy po najnowsze osiągnięcia nauki, by przywrócić zdrowie naszym Pacjentom, pracując z nimi według zindywidualizowanego planu terapii. Nasi fizjoterapeuci wykorzystują nowoczesne metody:

 • PNF (torowanie propriocepetywne),

 • kinesiotaping.

Prowadzą funkcjonalną fizjoterapię chorych po ogniskowym uszkodzeniu OUN, uzupełnianą zabiegami fizykoterapeutycznymi.

 

Przewiń do góry