Erigo Pro

ERIGO PRO – STÓŁ TERAPEUTYCZNY

Erigo Pro stymuluje odruchy fizjologicznego kroczenia umożliwiając wczesną mobilizację i skuteczną terapię dla pacjenta z zaburzeniami krążenia z równoczesną pionizacją. Pozwala na pionizację pacjenta i stymulację poprzez system elektronicznych siłowników, fizjologiczny ruch kroczenia inaczej zwany steppingiem. System niezależnego sterowania mechanizmem pionizacji i kroczenia umożliwia dokładną regulację m.in. parametrów ustawienia stołu takich jak kąt nachylenia, prędkość zmiany zmiany kąta nachylenia. Erigo pozwala również na dostosowanie parametrów związanych ze stymulacją ruchu kroczenia tj. wzorca ruchu, amplitudy i szybkości ruchu kroczenia. Terapeuta może także regulować kąt wyprostu w stawie biodrowym podczas pionizacji i ruchu kroczenia. Wczesna mobilizacja nie tylko wspomaga powrót do sprawności funkcjonalnej pacjentów, ale również pozytywnie wpływa na efektywność kosztową poprzez skrócenie czasu przebywania w ostrych oddziałach opieki i późniejszych placówkach rehabilitacyjnych.

Zalety terapii za pomocą stołu do pionizacji Erigo:

  • dynamiczną pionizację i usprawnianie ruchowe kończyn może zostać zastosowane wcześnie u pacjentów z chorobami neurologicznymi,
  • w porównaniu do klasycznej pionizacji pacjenci wykazują lepszą stabilizację krążeniową,
  • w trakcie pionizacji ulega obniżeniu podwyższone napięcie mięśniowe,
  • pacjenci unieruchomieni w łóżku mogą być mobilizowani i stymulowani,
  • konstrukcja stołu odciąża pracę terapeuty,
  • istnieje możliwość połączenia obciążania kończyn dolnych pacjenta z dynamiczną pionizacją.

Poprawiona tolerancja ortostatyczna dzięki Erigo FES (Funkcjonalna stymulacja elektryczna)

Erigo FES dodatkowo zwiększa aferentną stymulację pacjentów, a tym samym ich stabilność sercowo-naczyniową podczas wczesnej pionizacji.

Elektryczna aktywacja kluczowych mięśni nóg skutecznie wspomaga zwiększenie przepływu krwi w kończynach dolnych pacjenta. Prowadzi to do poprawy powrotu żylnego, co pomaga w utrzymaniu objętości wyrzutowej i ciśnienia krwi, poprawiając w ten sposób tolerancję ortostatyczną. Ponadto terapia Erigo FES poprawia przepływ krwi w mózgu i siłę mięśni kończyn dolnych, prowadząc do przywrócenia funkcji motorycznych.
Erigo FES jest w pełni zsynchronizowany z ruchami nóg robota. Terapeuta może z łatwością obsługiwać do ośmiu kanałów FES na ekranie dotykowym Erigo i dostosowywać je do zdolności motorycznych pacjenta.

inf.: https://www.hocoma.com/solutions/erigo

Skip to content