KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE z dr. n. med. Jakubem Stolarskim 20-22 PAŹDZIERNIKA

Konsultacje fizjoterapeutyczne przeprowadzi dr n. med Jakub Stolarski – certyfikowany terapeuta wielu metod fizjoterapeutycznych, między innymi: PNF, NDT Bobath dla dorosłych, terapii manualnej wg Szkoły Niemieckiej. Na co dzień pracuje na Oddziale Neurologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Jest też adiunktem w Klinice Neurologii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami fizjoterapii, medycyny (również w języku angielskim) oraz logopedii. Jakub Stolarski jest autorem licznych publikacji z zakresu fizjoterapii neurologicznej, wystąpień na konferencjach, na których prowadzi także warsztaty praktyczne.

Zawodowo specjalizuje się w usprawnianiu pacjentów neurologicznych. Pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa i osób poddawanych ortopedycznym zabiegom operacyjnym. W Centrum NeuroRehab Jakub Stolarski pełni rolę konsultanta merytorycznego, biorąc udział w diagnostyce funkcjonalnej i planowaniu terapii naszych Pacjentów.

Skip to content