Lokomat Pro

LOKOMAT PRO

Trening z wykorzystaniem Lokomat Pro pozwala na rehabilitację przy użyciu bieżni z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego wzorca chodu – w warunkach dynamicznego odciążenia.
Regularne treningi lokomotoryczne pozwalają zapobiegać wielu następstwom schorzeń neurologicznych. Dzięki ergonomii urządzenia pacjent może w trakcie treningu wykonać bardzo duża liczbę powtórzeń sekwencji ruchu, co wymiernie wpływa na efektywność terapii. Dynamiczne odciążenie jakie zapewnia Lokomat umożliwia wczesną naukę chodu u pacjentów bez dostatecznej siły mięśniowej. Wartość odciążenia sterowana jest elektronicznie i dopasowywana do potrzeb pacjenta. Podczas ćwiczeń pacjent otrzymuje informacje o prawidłowym przebiegu cyklu chodu na ekranie komputera poprzez oprogramowanie zawierające funkcję biofeedback. Sprzężenie zwrotne jest bardzo przydatne, ponieważ pacjent świadomie kontroluje swój ruch i wpływa na jego jakość w aktywny sposób.

Lokomat to wiodące na świecie zrobotyzowane urządzenie medyczne, które zapewnia wysoce powtarzalny i najbardziej fizjologiczny trening chodu – zwłaszcza pacjentom z ciężkimi zaburzeniami.

Lokomat Pro stosuje się w przypadku:

 • udarów
 • stwardnienia rozsianego,
 • porażenia mózgowego
 • choroby Parkinsona
 • urazów rdzenia kręgowego
 • urazów mózgu
 • endoprotez (np. stawu biodrowego)
 • chorób zwyrodnieniowych stawów kończyn dolnych
 • rdzeniowego zaniku mięśni
 • osłabienia mięśni na skutek długotrwałego unieruchomienia
 • hemiplegii
 • paraplegii

film: https://www.hocoma.com/solutions/lokomat

Przed rozpoczęciem terapii na Lokomat Pro niezbędne jest przeprowadzenie kwalifikacji.

Przeciwwskazania do terapii za pomocą Lokomat:

 • brak możliwości dopasowania ortezy do ciała (kończyn dolnych),
 • masa ciała przekraczająca 135 kg,
 • wysoka spastyczność,
 • niestabilności w układzie mięśniowo-szkieletowym (niestabilność kręgosłupa, niezrośnięte pęknięcia, zaawansowana osteoporoza),
 • otwarte rany w obrębie kończyn dolnych lub tułowia,
 • problemy z krążeniem,
 • poważny deficyt funkcji poznawczych,
 • pacjenci pod (długotrwałą) terapią infuzyjną,
 • pacjenci korzystający z respiratora,
 • pacjenci o ekstremalnej różnicy długości kończyn dolnych lub zniekształceniach kręgosłupa (np. z dysplazją kości lub chrząstek,
 • poważne zaburzenia naczyniowe w obrębie kończyn dolnych,
 • pacjenci z zaleceniem leżenia w łóżku lub pozostający unieruchomieni,
 • przeciwwskazania kardiologiczne,
 • usztywnienie stawów bioder, kolan, stawu skokowego.
Skip to content