Terapia neurologopedyczna

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Kierowana jest do osób, które utraciły zdolność posługiwania się językiem a także zdolność rozumienia języka na skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego  poprzez incydenty chorobotwórcze takie jak np.: udary, zatory (afazja, dyzartria), urazy mózgowo – czaszkowe, choroby neurodegeneracyjne (Alzhaimer, Parkinson, SLA – Stwardnienie zanikowe boczne, SM – Stwardnienie rozsiane, zespoły otępienie).

Usługa obejmuje diagnozę i terapię pacjenta oraz współpracę z rodziną. Metody   dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta. Celem terapii jest odbudowanie sprawności  komunikacyjnych.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zaprogramowane oddziaływania psychologiczne, których celem jest wspomaganie funkcjonowania pacjenta w codziennym życiu oraz wspieranie w rozwoju osobistym.

Rodzaj terapii dostosowany jest do rodzaju problemu, z którym zgłasza się pacjent oraz do wieku pacjenta

Skip to content