TURNUSY REHABILITACYJNE ZE ŚRODKÓW PFRON 18.07.2022-31.07.2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TURNUS REHABILITACYJNY z dofinansowaniem ze środków PFRON, który odbędzie się od 18.07.2022r. do 31.07.2022r.

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest szeroko dostępną formą aktywnej rehabilitacji wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. NeuroRehab jest organizatorem turnusów z dofinansowaniem ze środków PFRON

Centrum NeuroRehab posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

  • z chorobami neurologicznymi,
  • ze schorzeniami kręgosłupa,
  • ze schorzeniami zwyrodnieniowymi,

Na turnusy rehabilitacyjne:

  • usprawniająco – rekreacyjny

Zachęcamy do składania wniosków do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.