Zabiegi w Centrum NeuroRehab

KINEZYTERAPIA

Terapia i leczenie ruchem.

Indywidualna praca z terapeutą nad możliwie maksymalnym usprawnieniem biernego i czynnego układu ruchu oraz przystosowanie pacjenta do istniejącej niepełnosprawności.

FIZYKOTERAPIA

 • lampa sollux
 • magnetoterapia
 • prądy interferencyjne
 • diadynamik
 • jonoforeza
 • galwanizacja
 • prądy Tens
 • galwanizacja
 • elektrostymulacja
 • laser
 • ultradźwięki
 • krioterapia
 • ultrafonoforeza
 • rotr kkgg i kkdd

FUNKCJONALNY TRENING SIŁOWY

Rodzaj intensywnych ćwiczeń pod nadzorem terapeuty mających na celu przygotować pacjenta do sprawniejszego wykonywania czynności dnia codziennego jaki i pozostałych aktywności dnia codziennego.

Celem jest wszechstronne wzmocnienie siły mięśniowej. Indywidualnie dobieramy tempo ćwiczeń, czas, liczbę powtórzeń i obciążenie.

MASAŻE

Masaż jest pomocny w procesie leczenia, profilaktyki oraz wspomagania rehabilitacji. Postrzegany jest jako działanie harmonizujące funkcje psychiczne i fizyczne organizmu.Wskazania do masażu to: choroby i dysfunkcje narządu ruchu, zmiany przeciążeniowe mięśni i stawów oraz pozostałych struktur miękkich. Masaż leczniczy działa również korzystnie na układ naczyniowy oraz oddechowy, poprawia też samopoczucie.

Skip to content